Noomi är en verksamhet i Malmö för våldsutsatta och/eller stödbehövande kvinnor. Noomi utgörs av ett skyddat boende, en utslusslägenhet samt ett uppsökande arbete. Verksamheten drivs av den ideella föreningen Hela Människan i Malmö. 

Noomi erbjuder ett skyddat boende med en varm och välkomnande miljö för kvinnor som behöver stöd och eller/skydd från en otrygg miljö.  Noomis personal har specialkompetens i att möta kvinnor som utnyttjats i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Boendet är drogfritt och atmosfären är lugn och hemlik.

För de personer som bott i det skyddade boendet en tid och som är på väg mot en självständig boendeform, kan Noomi erbjuda en utslusslägenhet. Syftet med denna är att minska steget det innebär att flytta från det skyddade boendet till ett eget hem.

Noomi bedriver även ett uppsökande arbete, en kväll per vecka. Detta riktar sig till kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål samt kvinnor i prostitution.

Utöver detta syftar Noomi till att bidra med kunskapsspridning och information om människohandel och prostitution, genom föreläsningar och deltagande i olika påverkansarbeten.

Noomis målsättning är att häva den spiral av utnyttjande och hjälplöshet som kvinnor befinner sig i genom att ge dem en tro på sitt eget värde och redskap att förändra sin livssituation.