Noomi är en verksamhet i Malmö som erbjuder stödinsatser för personer som utnyttjats i människohandel för sexuella ändamål eller prostitution.

Noomi driver ett skyddat boende, uppsökande och utåtriktat arbete och ett juridiskt rådgivningscenter för målgruppen. Utöver detta har verksamheter ett projekt med fokus på att erbjuda stöd till personer i Malmös thaimassagebransch. Noomi arbetar också med kunskapsspridning och påverkansarbete. Verksamheten drivs av den ideella föreningen Hela Människan i Malmö.

På Noomi arbetar socionomer, behandlingspedagog, jurist och samhällsvetare. Inom personalgruppen finns språkkompetens i engelska, spanska, italienska, tyska, arabiska och thai.

Skyddat boende

Noomis boende erbjuder en varm och välkomnande miljö för personer som behöver stöd och skydd från otrygga förhållanden. Under boendetiden erbjuds psykosocialt stöd och stöd i myndighetskontakter och framtidsplanering. Boendet är drogfritt och atmosfären är lugn och hemlik.

Uppsökande och utåtriktat arbete

Noomi bedriver även uppsökande arbete via internet, på massagesalonger och utifrån behov i gatumiljö.  Genom det uppsökande arbetet kontaktar vi personer som säljer sex för att erbjuda samtal och praktiskt stöd. De anställda på Noomi arbetar även utåtriktat med personer som har tidigare erfarenhet av att sälja sex, eller som har utnyttjats i människohandel. Vi kan exempelvis finnas med om personer vill söka asyl eller göra en polisanmälan, och ge stöd om någon behöver återvända till sitt hemland.

ThaiWISE

Noomi ger ett riktat stöd till personer i Malmös thaimassagebransch, i samarbete med Malmö stad genom ett IOP-avtal. Projektets namn ThaiWISE står för thai women in Sweden empowerment project, och syftet är att skapa egenmakt hos målgruppen, som själva utgör en mycket viktig del av arbetet. Arbetet leds av en thailändsk projektledare.

Safe Havens

Safe Havens är namnet på Noomis juridiska rådgivningsarbete som vi bedriver i samverkan med Frälsningsarmén i Malmö och två advokater. Juriststudenter arbetar volontärt med att ge juridiskt stöd utifrån behov. En eftermiddag i veckan har vi ett öppet drop-in center dit målgruppen kan komma för rådgivande möten.

Kunskapsspridning och påverkansarbete

Noomi arbetar också med kunskapsspridning och information om människohandel och prostitution, genom föreläsningar och deltagande i olika påverkansarbeten.

Noomis målsättning är att häva den spiral av utnyttjande och hjälplöshet som personer befinner sig i genom att ge dem en tro på sitt eget värde och  redskap att förändra sin livssituation.