04 jul

Föreläsningar

Noomis personal har kunskap och kompetens gällande människohandel och prostitution. Vi föreläser och informerar gärna kring området och vår verksamhet i olika sammanhang. Varmt välkommen att kontakta oss för anordnade av en föreläsning.

04 jul

Utsluss

Noomi har en utslussningslägenhet för de personer som bott i det skyddade boendet en tid och som är på väg mot en självständig boendeform. Syftet med utslussningslägenheten är att minska steget det innebär att flytta från det skyddade boendet till en egen lägenhet. Noomis personal håller kontinuerlig kontakt med de kvinnor som bor i utslussningslägenheten, och stöttar dem i processen att uppnå de mål som finns definierade i en individuellt utformad genomförandeplan. Även efter att kvinnan flyttat till ett eget boende, har Noomis personal en uppföljande kontakt med henne.

04 jul

Utsluss