Bli volontär

Vill du bli volontär hos Noomi? Vi söker emellanåt nya volontärer till vårt skyddade boende, respektive till vårt uppsökande arbete. Eftersom uppdraget är relationsbaserat så kräver det stabilitet över tid. Med anledning av detta förbinder du dig som volontär att vara engagerad i verksamheten i minst sex månader. På grund av arbetets natur behöver du vara kvinna och över 18 år.

Boendevolontär

Som volontär är du i boendet ca en kväll varje vecka/var fjortonde dag samt var åttonde helg. Uppdraget som volontär handlar om att finnas där för kvinnorna som bor på Noomi och erbjuda socialt umgänge och stöd.

Uppsökande arbete

Noomis uppsökande arbete riktar sig till de kvinnor som säljer sexuella tjänster i gatumiljö, på internet och på massagesalonger. Uppsöket sker mestadels under kvällstid. Vi tar kontakt med kvinnorna genom att besöka de platser där de befinner sig, eller ta kontakt via sms och telefon. Syftet är att skapa relation och erbjuda stöd i olika former. Vi vill vara en ljus och positiv närvaro i det annars väldigt tunga och mörka livet i prostitution.

Om du är intresserad av att bli volontär så är du varmt välkommen att fylla i volontärenkäten , alternativt ringa eller mejla oss så berättar vi gärna mer!