Skyddat boende

boende

Noomi erbjuder ett skyddat boende för kvinnor som behöver stöd och eller/skydd från en otrygg miljö. Boendet har skyddad adress och tar emot kvinnor över 18 år. Boendet erbjuder plats till fem kvinnor och medföljande barn.

Noomis boende erbjuder en hemlik och trygg miljö med ett anpassat stöd efter kvinnans behov. Vi arbetar efter en genomförandeplan som upprättas tillsammans med kvinnan och hennes handläggare. Varje kvinna får ett eget sovrum och tillgång till gemensamt kök och vardagsrum. Placerande socialtjänst har även möjlighet att hyra en separat fyrarumslägenhet. Boendet är bemannat av anställda socionomer samt volontärer som kommer på kvällar och helger för att erbjuda fritidssysselsättning. Anställd personal finns tillgänglig i boendet på kontorstid, de flesta helger samt vid behov även nattetid. Dygnet runt har de boende möjlighet att ringa till en jourtelefon. Boendet är drogfritt.

Under den period kvinnorna bor på Noomi vill vi erbjuda en meningsfull tid i gemenskap med personal, volontärer och andra boenden. De anställda talar ett flertal olika språk, som engelska, spanska, ryska och arabiska. Boendet har nära till vacker utemiljö och olika fritids- och kulturaktiviteter.

Genom vårt arbetssätt strävar vi efter att ge de som bor hos oss en känsla av hopp, en tro på sitt eget värde och redskap att förändra sin livssituation.

boende2

Till boendet kan kvinnor komma dygnet runt. Kontakten kan initieras av socialtjänst, polis, andra organisationer, privatpersoner från civilsamhället eller av kvinnan själv. Noomis personal har specialkompetens i att möta kvinnor som utnyttjats i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Gällande denna typ av placeringar har Noomis personal ett nära samarbete med Regionskoordinatorerna mot människohandel, anställda av Malmö Stad. Placeringar kan tas emot från hela landet.

Exempel på praktisk hjälp som Noomi erbjuder stöd med:

  • Enskilda samtal
  • Ledsagning till sjukvård och andra myndigheter
  • Stöd under rättsprocess och polisanmälan
  • Riskbedömning och säkerhetsplanering (vi har utbildning i SARA och FREDA)
  • Framtidsplanering
  • Hjälp att söka arbete och bostad
  • Friskvård
  • Utslusslägenhet
  • Hjälp vid organiserat återvändande till ursprungsland