Skyddat boende

boende

Noomi erbjuder ett skyddat boende för kvinnor som behöver stöd och eller/skydd från en otrygg miljö. Boendet har skyddad adress och tar emot kvinnor över 18 år. Boendet erbjuder plats till tre kvinnor samtidigt. Medföljande barn har också möjlighet att bo på Noomi i de fall kvinnan själv är förmögen att ta hand om sitt/sina barn.

Noomis boende erbjuder en trygg miljö med ett anpassat stöd efter kvinnans behov. Varje kvinna får ett eget sovrum och tillgång till gemensamt kök och vardagsrum. Boendet är bemannat på kontorstid, de flesta helger och vissa kvällar samt vid behov även nattetid. Dygnet runt har de boende möjlighet att ringa till en jourtelefon.

Under den period kvinnorna bor på Noomi vill vi erbjuda en meningsfull tid i gemenskap med personal, volontärer och andra boenden. Då vi får frukt och grönsaker skänkta till boendet av en matvarubutik, har vi möjlighet att bjuda alla boende på gemensam lunch varje dag. Kvinnorna och personalen gör dessutom emellanåt gemensamma utflykter och aktiviteter. På så vis erbjuds en hemlik miljö med en lugn och trygg atmosfär. Boendet är drogfritt.

Genom vårt arbetssätt strävar vi efter att ge de som bor hos oss en känsla av hopp, en tro på sitt eget värde och redskap att förändra sin livssituation.

boende2

Till boendet kan kvinnor komma dygnet runt. Kontakten kan initieras av socialtjänst, polis, andra organisationer, privatpersoner från civilsamhället eller av kvinnan själv. Noomis personal har specialkompetens i att möta kvinnor som utnyttjats i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Gällande denna typ av placeringar har Noomis personal ett nära samarbete med länskoordinatorerna mot människohandel. Placeringar kan tas emot från hela landet.

Exempel på praktisk hjälp som Noomi erbjuder stöd med:

 • Enskilda samtal på eller utanför boendet
 • Tolk
 • Sjukvårdskontakt
 • Myndighetskontakt
 • Hjälp under rättsprocess och polisanmälan
 • Riskbedömning och säkerhetsplanering
 • Fondansökningar
 • Framtidsplanering
 • Friskvård och meningsfull fritid
 • Utslusslägenhet
 • Hjälp vid organiserat återvändande till ursprungsland