Hela Människan

Hela Människan i Malmö är en ideell förening för socialt och diakonalt arbete på kristen grund. Vi är anslutna till Hela Människans Riksorganisation som finns representerad över hela Sverige. På 60 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. Hela Människans riksenhet har tolv kyrkor som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största.

I Malmö har föreningen funnits sedan 2007, men hette då ClemensHus. I oktober 2012 blev föreningen en enhet inom Hela Människans riksorganisation, och bytte i samband med det namn till Hela Människan i Malmö. Föreningen har följande sju kyrkor i Malmö som huvudmän; Svenska kyrkan, Betaniakyrkan, Hyllie park kyrkan, Malmö Pingstförsamling, Stadionkyrkan, Immanuelskyrkan och Equmeniakyrkan på Limhamn.

Förutom Noomi arbetar Hela Människan i Malmö med ett projekt för att skapa mötesplatser, aktiviteter och meningsfull sysselsättning för asylsökane under namnet TIA (tidiga insatser för asylsökande). Föreningen bedriver även uppsökande verksamhet på Malmös gator bland personer med missbruksproblematik. Vi bjuder på kaffe och mackor och en stunds samtal. Vi besöker även med jämna mellanrum Lönngården som är ett boende för personer med missbruksproblematik.

Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskap och ge människor möjlighet till förändring.

För mer info om Hela Människan i Malmö: www.helamanniskan.se/malmo
För mer info om Hela Människans Riksorganisation: www.helamanniskan.se