Länskoordinatorerna

Kompetenscentrum Sexuella Tjänster (KST) är en verksamhet inom Malmö stad som vänder sig till personer som säljer, köper, byter eller konsumerar sexuella tjänster på olika sätt. På KST arbetar två länskoordinatorer mot människohandel, med ansvar för Region Syd. Deras uppdrag är att inom området prostitution och människohandel upprätthålla en effektiv och nära samverkan mellan socialtjänsten, Polismyndigheten, länsstyrelserna och övriga relevanta aktörer.

Länsstyrelsen i Stockholm har ett  nationellt uppdrag att samordna arbetet rörande prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål. Uppdraget omfattar både barn och vuxna. I uppdraget ingår att lämna metodstöd och att medverka vid utbildningstillfällen inom regionen. Länsstyrelse Stockholm driver det operativa nätverket NMT (nationellt metodstöd team). Länskoordinatorerna i Region Syd ingår i NMT.

Noomi har ett nära samarbete med länskoordinatorerna på så sätt att de handleder verksamhetens personal en gång i månanden, samt kontinuerligt i det vardagliga arbetet utifrån befintligt behov.