Medarbetare

Noomi har fem anställda personal som arbetar i verksamheten. En verksamhetsledare och två socionomer som arbetar i boendet, samt en socionom- respektive juridikstudent som har deltidsanställningar för att leda det uppsökande arbetet.  Utöver de anställda finns även många volontärer som är engagerade i verksamheten på olika sätt.