Medarbetare

Noomi har sju anställda som arbetar i verksamheten. De anställda på boendet är utbildade socionomer. Det uppsökande arbetet leds av personer som utbildar sig till socionom, behandlingspedagog samt jurist. Noomi har även en anställd verksamhetsansvarig.  Utöver de anställda finns även många volontärer som är engagerade i verksamheten på olika sätt.

De anställda har erfarenhet av att arbeta med personer i prostitution och med utbildning kring människohandel från bl.a. Thailand, Sydafrika och Danmark. Personal och volontärer talar sinsemellan flera språk, som engelska, spanska, ryska och arabiska.