Plattformen Civila Sverige mot människohandel

Sedan 2013 har Plattformen Civila Sverige mot människohandel samlat organisationer och aktörer som verkar inom ramen för civilsamhället och möter och/eller arbetar för att hjälpa utsatta för människohandel och människohandelsliknande exploatering utifrån de mänskliga rättigheterna som värdegrund. Vi är ett tjugotal aktörer som samarbetar under Plattformens paraply, bland annat skyddade boenden, jurister och organisationer som på andra sätt jobbar med människohandelsfrågan.
Plattformen syftar till att samordna och förbättra civilsamhällets insatser till utsatta för människohandel, samt gemensamt motverka människohandel i alla former. Vi sammanställer statistik för att se behov och mönster, samt rapporterar och övervakar implementeringen av internationella konventioner och direktiv.

Sedan 2015 driver Plattformen även det Nationella Stödprogrammet (NSP). NSP syftar till att erbjuda ett förbättrat samt kompletterande stöd till utsatta för människohandel och exploatering. Det Nationella Stödprogrammet kompletterar främst de stödinsatser som erbjuds inom ramen för Manual vid Misstanke om Människohandel (MMM) vilket är det formella stöd som erbjuds till de brottsoffer som polisanmäler människohandeln.
Stödet från NSP fångar upp de som inte får tillträde till MMM genom att erbjuda individanpassat stöd som har sin utgångspunkt i de internationella åtaganden som Sverige har. Medel kan ges till exempel för en återhämtningsperiod på ett skyddat boende, juridiska kostnader, praktiska behov såsom kläder, svenskundervisning, hjälp till arbete eller praktikplats etc.

Sagt om Noomi av Ninna Mörner, tidigare ordförande, Plattformen mot människohandel

“Noomis skyddade boende är medlem i Plattformen mot människohandel och även ett av de certifierade boenden som ingår i Stödprogrammet där utsatta för människohandel och exploatering kan beredas skydd och rehabilitering om de inte får det av ansvariga myndigheter. Noomi har sedan starten av NSP haft placeringar av väldigt sårbara kvinnor och medföljande barn och har med engagemang och utifrån de utsattas bästa strävat efter att erbjuda det stöd de har rätt till enligt internationella dokument. Det har handlat om komplexa ärenden som krävt engagemang, flexibilitet men också tydlighet i ramar och stor förmåga till samarbete men också uthållighet i att driva ärenden vidare. Plattformen mot människohandel har stort förtroende för Noomis förmåga och personliga engagemang i de kvinnor och deras barn som de tar emot.”