Plattformen Civila Sverige mot människohandel

Ett 20-tal aktörer ingår i plattformen civila Sverige mot människohandel. Noomi är en av dessa aktörer. Syftet med plattformen är att förbättra samordningen av insatser till utsatta för människohandel, samt gemensamt motverka människohandel i alla former. Plattformen utgår från de mänskliga rättigheterna och är politiskt och religiöst obunden.

Civila plattformen har under 2015 via medel från Länsstyrelsen tagit fram en pilot till ett nationellt stödprogram för offer för människohandel. Under 2016 har en rad aktörer certifierats för att säkerställer kvaliteten på insatserna genom att använda gemensamt framtagna rutiner och strukturerade bedömningsmallar för stödbehov mm. Noomi är en av dessa certifierade aktörer. Inom ramen för programmet kan plattformen finansiera stödinsatser som ges av certifierade aktörer, och som inte finansieras via andra medel.