Safe Havens – Perspectives on Rights

Safe Havens syftar till att skapa tillträde till rättssystemet och tillgång till rättigheter för de som utsatts för människohandel eller liknande utsatthet.

Varje fredag eftermiddag mellan 12.30-16.00 är Safe Havens mottagning öppen för att ta emot personer som söker juridiskt stöd.

Personerna som söker hjälp från Safe Havens blir ihopkopplade med utbildade volontärer inom verksamheten (antingen en jurist- eller socionomstudent, beroende på vad personen har för behov). Volontären kallas inom verksamheten för “legal buddy” och har som uppgift att hjälpa den hjälpsökande genom den juridiska process som personen står inför. Det kan röra sig om allt från överklagan av asylärenden, ansökan om uppehållstillstånd, ge information om rättigheter, regler och juridiska möjligheter, hjälp med myndighetskontakter m.m. Inom verksamheten finns det även möjlighet att få träffa en advokat som kan ge initial information om personens juridiska möjligheter, samt ge stöd till volontärerna i deras arbete. Förhoppningen är att de personer som inte genom staten har rätt till juridiskt ombud ska få tillgång till bra juridiskt stöd och få kunskap om sina egna rättigheter och möjligheter. Genom detta stärks personens egenmakt, möjligheten att ta informerade beslut ökar och utsattheten minskar.

Safe Havens är en modell som tagits fram genom ett EU-projekt av Frälsningsarmén i Nederländerna och bedrivs i Malmö i samarbete med Frälsningsarmén i Malmö, och två advokatbyråer.

Om du vill ta del av stödet som Safe Havens kan erbjuda, eller om du är i kontakt med någon som vill det, så kan en antingen dyka upp på vår mottagning under öppettiderna (fredagar kl 12.30.16.00) eller maila/ringa i förväg och boka en tid.

Adressen till mottagningen kan fås genom kontaktuppgifterna nedan.

Vi har i viss mån möjlighet att erbjuda tolkning, vid behov kontakta oss gärna i förväg så försöker vi hitta en lösning.

Kontaktuppgifter till projekansvarig:

Mail: paulina.bolton@helamanniskan.se

Tel: 0763-92 69 84. (Telefonen svaras alltid i under våra öppettider på fredageftermiddagarna, övriga tider svaras telefonen i då möjlighet finns. Det går bra att smsa eller maila så kan vi ringa tillbaka vid missat samtal.)