Safe Havens – Perspectives on Rights

Noomi driver i samverkan med Frälsningsarmén i Malmö, två advokater, och ett antal juriststudenter ett juridiskt rådgivningsarbete kallat Safe Havens. Safe Havens syftar till att skapa tillträde till rättssystemet och tillgång till rättigheter för de som utsatts för människohandel eller liknande exploatering.

Personerna som söker hjälp från Safe Havens får stöd från en juriststudent som arbetar under handledning av en yrkesverksam advokat. Juriststudenten stöttar den stödsökande i att kartlägga olika handlingsalternativ utifrån den situation hen befinner sig i, och kan utifrån behov bistå med juridiskt företrädande. Det kan exempelvis röra sig om överklagan av asylärenden, rådgivning inför eventuell polisanmälan, information om rättigheter, regler och juridiska möjligheter, samt hjälp med myndighetskontakter. Inom verksamheten finns det även möjlighet att få träffa en advokat som kan ge initial information om personens juridiska möjligheter.

Syftet är att de personer som saknar rätt till ett juridisk ombud genom staten ska få tillgång till bra juridiskt stöd och få kunskap om sina rättigheter och möjligheter. Genom detta stärks personens egenmakt och möjlighet att fatta välinformerade beslut. 

Varje fredag eftermiddag mellan 12.30-16.00 är Safe Havens mottagning öppen för att ta emot personer som söker juridiskt stöd. Adressen till mottagningen kan fås genom kontaktuppgifterna nedan, dit du kan höra av dig för att boka en tid. Vi har i viss mån möjlighet att erbjuda tolkning, vid behov kontakta oss gärna i förväg så försöker vi hitta en lösning.

Kontaktuppgifter till projektansvarig: hanan.elnuweisri@helamanniskan.se, 0760-35 42 19.