Utsluss

Noomi har en utslusslägenhet för de personer som bott i det skyddade boendet en tid och som närmar sig en självständig boendeform, men behöver extra stöd i övergångsfasen gällande detta. Syftet med utslusslägenheten är att minska steget det innebär att flytta från det skyddade boendet till ett eget hem. Noomis personal kan erbjuda kvinnorna stöd i denna process enligt ett specifikt utslussprogram. Målen med programmet definieras i en individuellt utformad genomförandeplan.

Även efter att kvinnorna flyttat till ett eget boende, kan Noomis personal erbjuda en uppföljande kontakt med dem.