Utsluss

Noomi har en utslusslägenhet för de personer som bott i det skyddade boendet en tid och som närmar sig en självständig boendeform, men behöver extra stöd i övergångsfasen gällande detta. Syftet med utslusslägenheten är att minska steget det innebär att flytta från det skyddade boendet till ett eget hem. Noomis personal kan erbjuda kvinnorna stöd i denna process enligt ett specifikt utslussprogram. Målen med programmet definieras i en individuellt utformad genomförandeplan.

Noomis utslusslägenhet har plats för två kvinnor och medföljande barn. Även efter att kvinnorna flyttat till ett eget boende, kan Noomis personal erbjuda en uppföljande kontakt med dem.