Fakta om människohandel

Handel med människor

Människohandel drabbar män, kvinnor och barn, världen över. Det är den mest lönsamma formen av organiserad brottslighet, vid sidan av vapen och droger. Skälet till lönsamheten är att människor kan säljas flera gånger om, och att det finns en efterfrågan i samhället. Priset på en människokropp kan anpassas efter rådande omständigheter. Den kan göras billig eller väldigt dyr, beroende på vad kunden är beredd att betala. Totalt sett omsätter den sexuella människohandeln sju miljarder dollar per år, enligt FN:s bedömning.

Förutom efterfrågan, är människohandeln ett resultat av rådande fattigdom och social utsatthet. De drabbade offren kommer ofta från fattiga länder med hög arbetslöshet. Vanligen luras de in i människohandel i tro om att de söker ett arbete som barnflicka eller inom restaurangbranschen i ett annat land. Väl på plats möts de av helt andra omständighete än de utlovade, och de har ingen chans att dra sig ur. En del kvinnor lockas iväg av män som lovar äktenskap och en bättre framtid i ett annat land. Ytterligare andra kidnappas av kriminella ligor. En del säljs in i prostitution av sina egna föräldrar. I princip alltid påstås kvinnan ha en skuld till människohandlaren som fört henne till det nya landet. Kvinnan arbetar i hopp om att kunna bli fri från sin skuld, vilket är mycket svårt.

Kvinnan lever under ständig kontroll av sin människohandlare.  Denna kontroll uppstår bl.a. genom verbala kränkningar, hot och våld. I vissa fall lever kvinnan i ett yttre fängelse genom att hon t.ex. låses in i en lägenhetsbordell. I andra fall kan kvinnan vara styrd av ett inre fängelse. Det kan betyda att kvinnan själv har nycklar till den lägenhet hon befinner sig i, men med rädsla för konsekvenserna av att hon inte lyder sin människohandlare, vågar hon inte göra annat än att följa de instruktioner hon får. Många gånger har kvinnan stor brist på kunskap om lagar och rättigheter i det land hon befinner sig i. Ofta är hon lurad att tro att hon begår kriminella handlingar genom att sälja sex, vilket gör henne mycket rädd för all typ av myndighetskontakt. Människohandlarna kan också hota att skada kvinnans familj i hemlandet om hon inte gör som de säger.

Många offer

Handeln med människor är en ljusskygg verksamhet och det är svårt att veta hur många som drabbas. FN uppskattar att cirka 4 miljoner människor faller offer för människohandel varje år runt om i världen. Cirka 1,2 miljoner av dessa är barn, det vill säga personer under 18 år.

EU-kommissionen har kartlagt problematiken mellan 2010 och 2012 och konstaterat att i samtliga av EUs 28 medlemsstater tillsammans med Montenegro, Norge, Island, Serbien, Schweiz och Turkiet upptäcktes drygt 30 000 registrerade offer för människohandel. Av dessa 30 000 människor var 69 % offer för sexuell människohandel. Till denna statistik finns ett stort mörkertal då antalet upptäckta offer till stor del beror på hur mycket resurser som läggs på spaningsarbete.

Situationen i Malmö

Under 2016 kom 53 fall av människohandel till Kompetenscentrum Sexuella Tjänsters kännedom (KST, Malmö Stad). Åldern på de utsatta var mellan 14 och 59 år, varav 9 personer var under 18 år, samtliga flickor. Antalet vuxna individer som misstänktes ha blivit utsatta för människohandel var 44 st, varav 32 var kvinnor och 12 var män. Av kvinnorna misstänktes majoriteten, 23 personer, ha blivit utsatta avseende sexuella ändamål. Av det totala antalet misstänktes 16 individer varit utsatta för flera ändamål. Förutom människohandel för sexuella ändamål rörde det sig om stöld, tiggeri, tvångsäktenskap, och narkotikasmuggling.

Många av de utsatta individerna kom från Rumänien och Nigeria. Ytterligare personer var medborgare i ex. Bulgarien, Afghanistan, Syrien, Albanien, Serbien, Ghana, Gambia, Mongoliet, Kenya, Mocambique, Sierra Leone, Irak, Kamerun, Moldavien, Somalia och Sverige.

Kvinnor som vistas illegalt i Sverige söker oftast inte hjälp hos myndigheterna. Antalet offer är således med största sannolikhet fler. Kvinnorna kommer till myndigheternas kännedom på olika sätt, främst genom polisens tillslag, genom frivilligorganisationer och socialtjänstens uppsökande arbete.

Noomi vill utgöra en trygg och hemlik miljö, dit polis och socialtjänst kan slussa kvinnor som behöver hjälp och skydd. Vår målsättning är att häva den spiral av utnyttjande och hjälplöshet som kvinnan befinner sig i genom att ge henne en tro på sitt eget värde och redskap att förändra sin livssituation