Medarbetare

De anställda i verksamheten är utbildade socionomer, behandlingspedagog, socialpedagog och rättsvetare. Utöver de anställda finns även många volontärer som är engagerade i verksamheten på olika sätt.

De anställda har tidigare erfarenhet av att arbeta med personer i prostitution och människohandel från bl.a. Thailand, Sydafrika och Danmark. Personal och volontärer talar sinsemellan flera olika språk, som engelska, spanska, arabiska och thai.